Overdracht Geef.nl donatieplatform

Stichting GeefGratis bestaat sinds 4 juli 2021 precies 20 jaar. De doelstelling van de stichting is altijd geweest kostenbesparing voor de non-profit sector in Nederland en het voor iedereen tegen zo laag mogelijke kosten zo laagdrempelig mogelijk te maken online geld in te zamelen.

We zijn in onze doelstelling geslaagd met een klein en beperkt team vanuit een stichting en via organische groei. De tijd is gekomen het Geef platform verder te laten groeien en verder te professionaliseren en de toenemende aandacht voor fundraising mede vorm te geven.

Daarom heeft Stichting GeefGratis het volledige Geef.nl platform (inclusief geef.nl, onlinecollecteren.nl, doneerbon.nl en het ANBI beeldmerk) sinds 1 augustus 2021 overgedragen aan een nieuwe Nederlandse partij. Hierdoor blijft Geef.nl een Nederlands open platform waarbij de privacy van gebruikers en donateurs beschermd blijft en waarbij Geef.nl een van de belangrijk(st)e donatie crowdfunding platformen in Nederland blijft.

John Burggraaff namens de nieuwe eigenaren is ontzettend blij met de overname en verheugd Geef.nl binnen de bestaande structuur welkom te heten. Geef.nl zal als platform autonoom verder gaan en verder professionaliseren. Daarbij zullen we de filosofie en oorsprong van het platform trouw blijven om laagdrempelige donaties aan geefacties en goede doelen in stand te houden. We zullen binnen afzienbare tijd via samenwerking met onze partners de dienstverlening verder aanpassen aan de vragen van actievoerders en goede doelen en onze bijdrage leveren aan de verdere professionalisering.

Sinds de succesvolle overdracht van Geef.nl geldt dat Stichting GeefGratis zelf geen fondsenwervende activiteiten meer zal ontplooien en zich gaat concentreren op donateur belangenbehartiging via www.donateursbelangen.nl en verder zal gaan onder de naam Stichting Donateursbelangen.

Bij vragen m.b.t. Geef.nl kun je terecht bij:

John Burggraaff
Geef B.V.
e-mailadres:
john.burggraaff@geef.nl
(M) 0654-223794

en met vragen m.b.t. Stichting Donateursbelangen kun je terecht bij:

Jordan van Bergen
Stichting
Donateursbelangen
e-mailadres:
jordan@donateursbelangen.nl

P.S. A.u.b. het e-mailadres jordan@geef.nl in het vervolg niet meer gebruiken aangezien dit e-mailadres komt te vervallen.