Het ANBI Logo

In toenemende mate willen bij Stichting GeefGratis geregistreerde instellingen het ANBI-logo inzetten bij hun fondsenwerving. Stichting GeefGratis juicht deze ontwikkeling toe, maar wil wel dat het ANBI-logo dat zij gratis ter beschikking stelt aan aangesloten goede doelen rechtmatig wordt gebruikt omdat alleen ANBI organisaties in Nederland dit logo mogen voeren. De onderstaande voorwaarden voor het gebruik van de bij het Benelux Merkenbureau geregistreerde ANBI logo blauw en ANBI logo wit zijn dus noodzakelijk om misbruik van het gratis door Stichting GeefGratis beschikbaar gestelde logo tegen te gaan.

Voorwaarden

Er gelden voorwaarden voordat het ANBI logo op uitingen door een goed doel dat de ANBI status heeft gebruikt mag worden.

Zie: www.geef.nl/nl/page/anbi-logo